Kromě výlepu a údržby vylepených plakátů, jejich pravidelné kontroly je důležitou součástí průběhu každé reklamní kampaně také monitoring reklamních ploch. Ten se skládá z několika fází. Po vylepení plakátů naši pracovníci výlepu, kteří plakáty vylepili, každou plochu vyfotografují a odevzdají. Dále nastává fáze identifikace každé fotografie. Identifikované fotografie se pak dělí v systému podle jednotlivých kampaní, podle krajů, měst, případně městských částí. Fotografie jsou ukládány do informačního systému, který každou fotku přiřadí k dané lavičce, vytvoří popisky umístění ploch a vygeneruje finální CD. Celková fotodokumentace je ve stanovené lhůtě předána jednotlivým zadavatelům. Klient tak má přehled a důkaz o tom, že všechny jím objednané plochy byly řádně a kvalitně vylepeny.


Rovněž pořizujeme vzorovou fotodokumentaci každé realizované kampaně pro naše webové stránky v kapitole fotogalerie, kde může případný zájemce shlédnout ukázky z veškerých realizovaných kampaní od roku 1996.S cílem zjistit jak veřejnost vnímá lavičky AD-Net byla v průběhu let 1999 až 2000 provedena anketa formou dotazníků mezi občany - čtenáři těchto periodik: Deník Blesk, Nedělní Blesk, ELLE, QUO, Pražský Kudykam, Večerka a Týdeník Televize.
Otázky firmy AD-Net zodpovědělo celkem 2468 respondentů ve věku od 10 do 80 let.

 

 
pohlaví zastoupení
ženy 48,0%
muži 52,0%
   
profese zastoupení
průvodci/tlumočnice 0,2%
fotografky 0,4%
kadeřnice 0,6%
novináři/novinářky 0,9%
skladníci 1,6%
státní zaměstnanci 1,7%
servírky/číšníci 2,0%
nezaměstnaní 2,2%
řidiči 2,5%
doktoři/doktorky 3,2%
policisté 3,5%
zdravotní sestry 3,6%
technici 3,7%
účetní 3,7%
v domácnosti / mateřská dovolená 4,0%
bez udání profese 4,4%
učitelé/profesoři 4,4%
prodavačky 4,9%
soukromí podnikatelé 7,4%
studenti 7,4%
dělníci 9,2%
důchodci 9,3%
ekonomové 9,5%
administrativní pracovníci 9,7%